Een bloemenweide is een plekje waar de natuur volledig tot haar recht kan komen. Dit is veel interessanter voor de biodiversiteit dan een gewoon grasp- erk want er schuilt een grote rijkdom in. Maand na maand zal je er kunnen genieten van een opeenvolging van kleurrijke bloemen en tal van bestuivende insecten. Bovendien spaar je tijd en energie want een bloemenweide vraagt maar weinig zorg.

EERST EVEN NADENKEN

– Inheemse soorten –

Inheemse soorten zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en de lokale fauna. Die lokale fauna en flora zijn eigenlijk gemaakt om samen te leven: ze profiteren van elkaar voor hun voortbestaan. Bovendien houden uitheemse soorten een invasief risico in dat het ecosysteem verzwakt en zijn tuinbouwsoorten vaak te kunstmatig gekweekt en dus niet interessant genoeg als voedingsbron. Let dus op voor zaadmengelingen die in de handel verkocht worden: vaak bevatten ze meer uitheemse en tuinbouwsoorten dan inheemse en wilde soorten.

– Bijvriendelijke soorten –

Bloemen bieden bestuivende insecten met nectar en stuifmeel de voedingsst- offen die ze nodig hebben. Nectar is een vochtige substantie die diep in de bloem verscholen zit en insecten energie verschaft. Stuifmeel zit op de man- nelijke geslachtsorganen van de bloem en levert de eiwitten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de larven. Als je kiest voor bijvriendelijke planten, onders- teun je de bestuivende insecten en zo op grotere schaal ook de biodiversiteit.

– Locatie –

Naast de keuze van de soorten bestaan er ook enkele aanbevelingen om een mooie bloemenweide tot stand te brengen. Idealiter vind je een volledig zuidg- erichte locatie, zonder risico op overtrapping en beschut tegen overheersende winden. Op een te rijke bodem groeien grasgewassen beter dan planten met bloemen die een schrale bodem nodig hebben om goed te gedijen. Een doel- treffende manier om de bodem zaaiklaar te maken, is eerst te maaien, dan de microfauna de tijd te geven om er weg te gaan en vervolgens de maairesten weg te nemen. De bodem zal mettertijd verschralen.

AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN

Kies een open, zonnige plaats uit, maak de bodem in het najaar vrij en dek die af (karton, zeil, enz.)

  1. Bewerk de grond in het voorjaar lichtjes en zaai dan manueel in volgens de aanwijzingen op het zakje
  2. Verdeel het zaad met een hark gelijkmatig over het ganse oppervlak en let erop dat het niet te diep ondergegraven wordt
  3. Druk de grond lichtjes aan
  4. Geef water in droge periodes

PLANTEN KIEZEN

Het is duidelijk dat een bloemenweide een waardevolle voedselbron is voor de wilde fauna. Kies voor inheemse, bijvriendelijke soorten, dan is de kans klein dat je je vergist. Als je verder wil gaan, kan je de eigenschappen (type, kleur, enz.) van de soorten maximaal diversifiëren om zo lang mogelijk voedsel te verschaffen aan alle bestuivers. Enkele ideetjes:

INSPIRATIE NODIG?

Blauwe distel, hanenkammetjes en weide kardemom

Als je voor je bloemenweide een terrein met een zeer rijke bodem hebt gekozen, kan je die doeltreffend verarmen door er planten met een hoog nutriëntengehalte op te voorzien. Aardappelen zijn hier bijvoorbeeld heel erg voor geschikt. Voeg vooral geen meststof of compost toe.

Twee periodes lenen zich uitermate goed voor de jaarlijkse maaibeurt: in juli voor de voorjaarsbloeiers en in september voor de zomerbloeiers.

Download het volledige bestand in het Nederlands