In steden wordt de oppervlakte grotendeels ingenomen door niet-doorlatende ondergronden zoals daken. Dit zorgt voor problemen bij het beheer van regen- water en laat maar weinig plaats voor de natuur. Platte daken bieden een groot vergroeningspotentieel waar nieuwe leefgebieden voor fauna en flora kunnen ontstaan, het regenwater makkelijker opgevangen kan worden, de stad kan afkoelen, de leefomgeving verfraaid kan worden, enz. Tal van voordelen voor de natuur en de bewoners dus. En waarom niet bij jou?

EERST EVEN NADENKEN

– Een type groendak kiezen –

Afhankelijk van de toegestane belasting van het dak zijn er hoofdzakelijk twee types groendaken: extensieve en intensieve. Extensieve groendaken bestaan uit een dunne grondlaag en planten die niet diep wortelen. Ze zijn niet beloop- baar. Bij intensieve groendaken wordt gewerkt met een dikkere grondlaag en grotere vegetatie. Het dak moet dus aangepast – lees: versterkt – worden. Som- mige intensieve groendaken zijn dermate uitgewerkt dat ze echte daktuinen vormen.

– Locatie –

Het toekomstige groendak moet uitgedacht worden in functie van zijn ligging en oriëntatie, maar ook op basis van de technische eigenschappen van het gebouw. Aan de hand van een vooranalyse leer je de toegestane belasting per m² van het platte dak kennen en weet je dus hoe je het kan inrichten. Er wordt aangeraden hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

– Voorjaarsschoonmaak –

Aan het begin van het voorjaar moet je een kleine schoonmaak uitvoeren. Het komt er vooral op aan de soms te overwoekerende jonge grassen en de eventuele uitkiemende boompjes te verwijderen. Vooral esdoorn, wilg en berk komen graag op de grondlaag van je groendak kiemen. Tegelijk kan je dan de jaarlijkse dosis organische meststof geven.

AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN

Bestudeer de toegestane belasting van het dak en kies in functie hiervan een type groendak

  1. Isoleer het dak als dat nog niet gebeurd is
  2. Laat de verschillende lagen plaatsen: waterkerend scherm, drainagelaag, filterdoek en grondlaag
  3. Plant de vegetatie aan die zorgvuldig op basis van het type dak werd gekozen
  4. Verwijder in het voorjaar de eventuele woekerende grassen en uitkie- mende bomen (wilg, esdoorn, berk, enz.)

PLANTEN KIEZEN

De keuze van de plantensoorten wordt bepaald door het type dak en de dikte van de grondlaag. Vooral hun wortelsysteem is bij die keuze bepalend. Sommige planten zijn heel goed geschikt voor extensieve groendaken omdat ze niet diep wortelen, zoals mossen en vetplanten. Op complexe intensieve daken kunnen struiken en bomen worden geplant. Enkele ideetjes:

INSPIRATIE NODIG?

Vraag bij je gemeente na of je een premie of financiële steun kan krijgen. De kostprijs van een groendak hangt van verschillende factoren af, voornamelijk het type dak. Gemiddeld kost een complex intensief dak € 60 tot 120/m² en een extensief groendak € 30 tot 60/m².

Voer een analyse uit om de toegestane belasting per m² van je dak te kennen. Doe een beroep op een gespecialiseerd bedrijf om het draagvermogen te kennen. Over het algemeen kunnen constructies van vóór de jaren 1980 zo’n 250 tot 300 kg/m² dragen terwijl de huidige bouwnormen tot 500 kg/m² aankunnen. Om je een idee te geven: een groenoppervlakte van 1,20 m² op 30 cm dikte weegt ongeveer 120 tot 150 kg.

Download het volledige bestand in het Nederlands