Een haag dient niet alleen om een terrein af te bakenen, maar biedt ook een onderkomen en beschutting aan tal van wilde soorten. Aaneengesloten kunnen ze groene doorgangen vormen waarlangs heel wat diersoorten zich doorheen de stad kunnen bewegen. Bovendien kan het regenwater zo beter in de bodem dringen en ontstaat een duidelijker landschapsbeeld. Door opnieuw hagen in de stad te planten, wordt de leefomgeving gezonder en duurzamer. Scheidingsmuren tussen tuinen binnen huizenblokken zouden kunnen worden vervangen door hagen waar fauna kan schuilen, voedsel kan vinden en zich kan verplaatsen

EERST EVEN NADENKEN

– Regelgeving –

Alvorens een haag aan te planten, vraag je best bij de bevoegde gemeentedienst na welke wetgeving hieromtrent geldt. Over het algemeen moet de haag op minstens 0,50 m afstand van de perceelsgrens aangeplant worden. Als ze hoger groeit dan 3 m, moet ze op minstens 2 m afstand aangeplant worden.

– Een aanplantschema –

Naargelang van de beschikbare ruimte zijn verschillende aanplantschema’s mogelijk. Als je beschikt over een terrein breder dan 1,20 m en langer dan 2,5 m kan je twee rijen in driehoeksverband aanplanten. Tussen beide rijen moet minstens 1 m afstand worden gelaten zodat de haag meer voedsel en beschutting voor de wilde fauna kan bieden. Als dat niet mogelijk is, kan je gewoon één rij aanplanten met een tussenafstand van minstens 0,50 m. Plant niet te repetitief en gelijkmatig aan, zo vermijd je eenvormigheid en wordt de haag aantrekkelijker.

– Beredeneerd snoeien –

Van nature groeien planten volledig spontaan volgens hun omgeving en de beschikbare middelen. De mens is gaan snoeien om het uitzicht van de plant te bepalen. Te fel terugsnoeien kan de plant ernstig verwonden. En daardoor kunnen ook sneller ziektes optreden. Kies daarom soorten die aangepast zijn aan de omgeving en de beschikbare ruimte zodat er later niet te drastisch gesnoeid en te hardnekkig onderhouden moet worden. Een selectieve snoei kan van november tot februari zodat elke plant zich op eigen tempo kan ontwikkelen. Er moet recht en in één beweging gesnoeid worden om infecties te beperken.

AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN

Maak in het najaar eerst de bodem los, graaf dan gaten van 50 cm diep op 50 cm van elkaar en giet er een mengeling van meststoffen in

  1. Plaats de planten in de gaten en dek de wortels op de juiste manier met aarde af, maar let erop dat de stam niet dieper dan 5 cm ingegraven zit
  2. Druk de aarde aan zodat de wortels goed onder de grond zitten
  3. Maak een kommetje rond de voet waar water in kan blijven staan en besproei matig of veel afhankelijk van het weer
  4. Breng tot slot een mulchlaag aan om de bodem vochtig te houden en de groei van ongewenste planten te vermijden

PLANTEN KIEZEN

Afhankelijk van het type bodem en de beschikbare ruimte wordt de keuze van het soort haagplant ook bepaald door wat men ervan verwacht. Binneng- lurende blikken vermijden? Geluid weren? Voedsel voor kleine dieren? Bescherming tegen wind? Een opbrengst aan vruchten? Wat je er vooral ook van verlangt, kies in elk geval voor inheemse, aantrekkelijke en diverse plantensoorten.
Enkele ideetjes:

INSPIRATIE NODIG?

Zwavelmees op liguster

Als je de haagplanten met blote wortels aankoopt, dan “beits” je ze best eerst. Hierbij smeer je de wortels de dag vóór de aanplant en de dag zelf in met een mengeling van minerale zouten en stikstof. Als de planten in een kluit zitten met een biologisch afbreekbaar net rond de wortels, controleer dan of er geen knopen in zitten. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de wortels zich niet goed ontwikkelen.

In het Brussels gewest is het verboden om te snoeien tussen 1 april en 15 augustus. Dit zou verschillende soorten dieren tijdens het voortplantingsseizoen kunnen verstoren. Voer je onderhoud dus uit tegen het einde van de winter, vóór de sapstroom weer op gang komt.

Gourmet haag: framboos, zwarte bes, mispel, potentilla en duindoorn.

Download het volledige bestand in het Nederlands